ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

อารี่ย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

อารี่ย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

อารีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
มากินนี่ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ์

มากินนี่ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ์

น้ำสลัดสุขภาพ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านหินขาว

กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านหินขาว

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มจักสานบ้านคำหญ้าแดง

กลุ่มจักสานบ้านคำหญ้าแดง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เคี้ยงเฉาก๋วยเกาลูน

เคี้ยงเฉาก๋วยเกาลูน

เฉาก๋วยเกาลูน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สมุนไพรธนวิน

สมุนไพรธนวิน

สมุนไพร  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาจา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์

กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ