ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทอเสื่อจากต้นกก

กลุ่มทอเสื่อจากต้นกก

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ชูศรีผ้าฝ้ายมัดหมี่

ชูศรีผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เย็บที่นอนผ้าม่านกลุ่มสตรีบ้านศรีเมือง

เย็บที่นอนผ้าม่านกลุ่มสตรีบ้านศรีเมือง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บุญทิวาจิวเวลรี่

บุญทิวาจิวเวลรี่

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้าธนพร

กระเป๋าผ้าธนพร

ผลิตภัณฑ์จากผ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ยศวัจน์เครื่องเงินประดับเพชรพลอย

ยศวัจน์เครื่องเงินประดับเพชรพลอย

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สวนสุกาย ผักไฮโดรโปนิกส์

สวนสุกาย ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวหลาม

กลุ่มข้าวหลาม

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มแม่บ้านแก่นทองธานี

กลุ่มแม่บ้านแก่นทองธานี

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
 กลุ่มถั่วลิสงอบแห้งแม่บ้านศรีสถิตย์

กลุ่มถั่วลิสงอบแห้งแม่บ้านศรีสถิตย์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ