ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

ร้านศศิธรไหมไทย

ร้านศศิธรไหมไทย

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อม

กลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อม

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง

กลุ่มหัตถกรรมของฝากภูเวียง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ทอผ้าโทเรมัดหมี่

ทอผ้าโทเรมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหม แพรศิลา

กลุ่มทอผ้าไหม แพรศิลา

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ธัญลักษณ์ผ้าไทย

ธัญลักษณ์ผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าไหมหมัดหมี่

ผ้าไหมหมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าไหมมัดหมี่ (นายทศพร นาคเงิน)

ผ้าไหมมัดหมี่ (นายทศพร นาคเงิน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โสภา ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ

โสภา ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ

ผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มพัชรินทร์ผ้าไหม

กลุ่มพัชรินทร์ผ้าไหม

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ราณีผ้ามัดหมี่(ด้ายใยประดิษฐ์)

ราณีผ้ามัดหมี่(ด้ายใยประดิษฐ์)

ผ้ามัดหมี่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ