ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

สริรัตน์ผ้ามัดหมี่

สริรัตน์ผ้ามัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มประยูรผ้าฝ้าย

กลุ่มประยูรผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ยงยุทธผ้ามัดหมี่

ยงยุทธผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
อัมพรผ้ามัดหมี่

อัมพรผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ผ้ามัดหมี่ (นางนิภา ศรีละว้า)

ผ้ามัดหมี่ (นางนิภา ศรีละว้า)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สายชลผ้าไทย

สายชลผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์

กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มถักทอไหมขนแกะ

กลุ่มถักทอไหมขนแกะ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางวงษ์

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางวงษ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รองเท้าคัชชูสุภาพสตรี

รองเท้าคัชชูสุภาพสตรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ชฎาพรผ้าไทย

ชฎาพรผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ