ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

พรบูติก

พรบูติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านหนองหอย

กลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านหนองหอย

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ค่ายศรีพัชรินทร

ค่ายศรีพัชรินทร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้าทอ

กระเป๋าผ้าทอ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋าผ้าฝ้าย (นางธนพร บึงมุม)

กระเป๋าผ้าฝ้าย (นางธนพร บึงมุม)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มรองเท้าหนังสตรีขอนแก่น

กลุ่มรองเท้าหนังสตรีขอนแก่น

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
รสุริยนต์องเท้าหนังแท้

รสุริยนต์องเท้าหนังแท้

รองเท้าหนัง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ณัฐพัฒน์เสื้อชุดสตรี

ณัฐพัฒน์เสื้อชุดสตรี

เสื้อชุดสตรี  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านคึมชาติ

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านคึมชาติ

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มจักสานกระติ้บข้าว

กลุ่มจักสานกระติ้บข้าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ไทสัน

ไทสัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ