ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

ภาพวาดจากใบไม้แห้ง

ภาพวาดจากใบไม้แห้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านมรดกอีสาน

ร้านมรดกอีสาน

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญจานครแฮนดิคราฟท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญจานครแฮนดิคราฟท์

โคมไฟประดับผ้าไทย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มน้ำผึ้งป่า

กลุ่มน้ำผึ้งป่า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผักปลอดสารพิษ

กลุ่มผักปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เลดี้ศกุลตลา

เลดี้ศกุลตลา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บ้านขนมคุณภัทรา

บ้านขนมคุณภัทรา

ขนมบัวหิมะ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ