ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มคนสมบูรณ์

กลุ่มคนสมบูรณ์

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
.เพชรสรขนมข้างแตน

.เพชรสรขนมข้างแตน

ขนมข้างแตน  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
โรงงานตั้งฮั่งเชียง

โรงงานตั้งฮั่งเชียง

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย)

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย)

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

 

สินค้าโอทอป 17 รายการ
กลุ่มอาชีพทำข้าวโป่ง

กลุ่มอาชีพทำข้าวโป่ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติภูกระแต

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอเสื่อจากต้นไหล

กลุ่มทอเสื่อจากต้นไหล

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสตรีผ้าภักโครเชท์บ้านแก่นเท่า

กลุ่มสตรีผ้าภักโครเชท์บ้านแก่นเท่า

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ