ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ชุมชนโนนทัน 1

กลุ่มสตรีสหกรณ์ชุมชนโนนทัน 1

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานไม้ไผ่

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มเครื่องสังฆภัณฑ์ทองเหลือง

กลุ่มเครื่องสังฆภัณฑ์ทองเหลือง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
นงเยาว์ไม้กวาดดอกหณ้า

นงเยาว์ไม้กวาดดอกหณ้า

ไม้กวาดดอกหณ้า  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้กวาดพังทุย

กลุ่มสตรีสหกรณ์ไม้กวาดพังทุย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กิตติยาอัญมณี

กิตติยาอัญมณี

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ