ผู้ผลิตโอทอป ขอนแก่น SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

โนนศิลาปลาส้ม

โนนศิลาปลาส้ม

ปลาส้มตัว  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ไคซิน เฮอร์เบิ้ลดริ้ง

ไคซิน เฮอร์เบิ้ลดริ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หจก.วัสดุปรับปรุงดินยอดดอย

หจก.วัสดุปรับปรุงดินยอดดอย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านศศิธรไหมไทย

ร้านศศิธรไหมไทย

ผ้าไหมมัดหมี่  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ธัญลักษณ์ผ้าไทย

ธัญลักษณ์ผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าไหมหมัดหมี่

ผ้าไหมหมัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผ้าไหมมัดหมี่ (นายทศพร นาคเงิน)

ผ้าไหมมัดหมี่ (นายทศพร นาคเงิน)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โสภา ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ

โสภา ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ

ผ้าฝ้าย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ราณีผ้ามัดหมี่(ด้ายใยประดิษฐ์)

ราณีผ้ามัดหมี่(ด้ายใยประดิษฐ์)

ผ้ามัดหมี่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สริรัตน์ผ้ามัดหมี่

สริรัตน์ผ้ามัดหมี่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ยงยุทธผ้ามัดหมี่

ยงยุทธผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่  

สินค้าโอทอป 3 รายการ