ผู้ผลิตโอทอป จันทบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

ร้านทองรัตนา

ร้านทองรัตนา

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 84 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคุณนงค์เยาว์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคุณนงค์เยาว์

มังคุดกวน  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ส.พืชผล สองพี่น้อง จันทบุรี

ส.พืชผล สองพี่น้อง จันทบุรี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
สวนแสนอุดม

สวนแสนอุดม

น้ำฝรั่งแดง  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ลดาฟาร์ม

ลดาฟาร์ม

เครื่องดื่ม  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม

บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม

น้ำลูกสำรองพร้อมดื่ม แบบพลาสเจอร์ไรซ์  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแปรรูปน้ำมังคุด

กลุ่มแปรรูปน้ำมังคุด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว

ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปเสื่อกกจันทบูรณ์

กลุ่มแปรรูปเสื่อกกจันทบูรณ์

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กนกกรเสื่อกกจันทบูร

กนกกรเสื่อกกจันทบูร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
Amppro hair & beauty

Amppro hair & beauty

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ