ผู้ผลิตโอทอป ฉะเชิงเทรา

ผู้ผลิตโอทอป

บริษัท ผลิตผลพื้นเมือง จำกัด

บริษัท ผลิตผลพื้นเมือง จำกัด

ผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ เครื่องครัว (Kitchenware) เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) และผลิตภัณฑ์จากไม้สัก (Teak Wood)  

สินค้าโอทอป 20 รายการ
ซอสแปดริ้วยากิ

ซอสแปดริ้วยากิ

ซอสแปดริ้วยากิ  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ขวัญข้าวการเกษตร

ขวัญข้าวการเกษตร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปลาสลิดพอดีคำ

ปลาสลิดพอดีคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บงกชขนมทองม้วน

บงกชขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน  

สินค้าโอทอป 10 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์

ข้าวซ้อมมือมะลิแดง  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนายาวสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีตำบลท่าพลับ

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลท่าพลับ

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
ละมุน

ละมุน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คีตภัทร

คีตภัทร

น้ำหอมหญ้าแฝก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สบู่ฟักข้าวดวงกมล

สบู่ฟักข้าวดวงกมล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ