ผู้ผลิตโอทอป ชลบุรี กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย (Natural Essences)

ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย (Natural Essences)

 

สินค้าโอทอป 68 รายการ
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตม

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนภาวดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนภาวดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลท่าบุญมี

กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลท่าบุญมี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มบาติกแม่บ้านทหารเรือ

กลุ่มบาติกแม่บ้านทหารเรือ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มงานหัตถศิลป์ อำเภอบ้านบึง

กลุ่มงานหัตถศิลป์ อำเภอบ้านบึง

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สามมุข

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สามมุข

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มเนื้อหมูแปรรูป (สายชล)

กลุ่มเนื้อหมูแปรรูป (สายชล)

 

สินค้าโอทอป 30 รายการ