ผู้ผลิตโอทอป ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ

เครื่องนอน ที่นอนใยมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์เทศบาลเมืองพนัสนิคม

กลุ่มแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์เทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเคหะภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเคหะภัณฑ์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มบ้านศิลป์

กลุ่มบ้านศิลป์

 

สินค้าโอทอป 23 รายการ

เสื้อบาติก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ

พวงกุญแจ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ

นาฬิกาไม้  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพน้ำตาลนาป่า

กลุ่มอาชีพน้ำตาลนาป่า

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
น้ำชามะละกอ

น้ำชามะละกอ

น้ำชามะละกอ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ