ผู้ผลิตโอทอป ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กระเป๋าลายไทย

กระเป๋าลายไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนภาวดี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนภาวดี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มครกหินอ่างศิลา

กลุ่มครกหินอ่างศิลา

ครกหินอ่างศิลา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลท่าบุญมี

กลุ่มบาติกเทศบาลตำบลท่าบุญมี

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พลอยเงินชลบุรี

พลอยเงินชลบุรี

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กันตยา ผ้าไทย

กันตยา ผ้าไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ทองพับรสดั้งเดิม ตราทำเพื่อแม่

ทองพับรสดั้งเดิม ตราทำเพื่อแม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกหมี่ KA KA 2024

น้ำพริกหมี่ KA KA 2024

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เปาเหล่ากง

เปาเหล่ากง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ