ผู้ผลิตโอทอป ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีโคกสุวรรณพัฒนา

กลุ่มสตรีโคกสุวรรณพัฒนา

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
สบู่สมุนไพรผสมมะขาม

สบู่สมุนไพรผสมมะขาม

สบู่สมุนไพรผสมมะขาม  

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กล้วยอบน้ำผึ้งทอด

กล้วยอบน้ำผึ้งทอด

กล้วยอบน้ำผึ้งทอด"กอกล้วย"  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
คลินิกเชียงประสิทธิ์แพทย์แผนไทย

คลินิกเชียงประสิทธิ์แพทย์แผนไทย

ยาน้ำสมุนไพร ตรา หมอย้ง เบอร์ 8  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
หจก.สุราชุมชนเมืองพระรถ

หจก.สุราชุมชนเมืองพระรถ

สุรากลั่นชุมชน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนมาบไผ่บริวเวอรี่ (หจก.มาบไผ่สุรากลั่นชุมชน)

วิสาหกิจชุมชนมาบไผ่บริวเวอรี่ (หจก.มาบไผ่สุรากลั่นชุมชน)

สุรากลั่นชุมชน  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลบ่อกวางทอง

กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลบ่อกวางทอง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
บริษัท ซี.วาย.บอสส์ ฟู้ด จำกัด

บริษัท ซี.วาย.บอสส์ ฟู้ด จำกัด

ชนิดของไวน์ผลไม้ แบ่งได้ 2 ชนิด 1.ไวน์แดง 2.ไวน์ขาว  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ชมรมหนังสติ๊กชุมชนบางพระน่าอยู่ตำบลบางพระ

ชมรมหนังสติ๊กชุมชนบางพระน่าอยู่ตำบลบางพระ

 

สินค้าโอทอป 23 รายการ
กลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรูป

กลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่ม ชุม 10 รักษ์โลก

กลุ่ม ชุม 10 รักษ์โลก

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มอาชีพทำเขียงบ้านหนองชัน

กลุ่มอาชีพทำเขียงบ้านหนองชัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ