ผู้ผลิตโอทอป ชลบุรี

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านไร่

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านไร่

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
ไม้ภูตะวัน

ไม้ภูตะวัน

เนยถั่ว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ขนมคุณยายอ่างศิลา

ขนมคุณยายอ่างศิลา

ข้าวตู  

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ผลมะพร้าวชุมชนบางพระน่าอยู่

ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ผลมะพร้าวชุมชนบางพระน่าอยู่

แจกันสามขาจากผลมะพร้าว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำพริกปรุงรสตราแม่นุ้ย

น้ำพริกปรุงรสตราแม่นุ้ย

น้ำพริกปรุงรสตราแม่นุ้ย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ

กระจกเกล็ดปลา  

สินค้าโอทอป 1 รายการ

น้ำเก๊กฮวย พลอยทิพย์เบปเวอร์เรจส์  

สินค้าโอทอป 1 รายการ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มครกหินอ่างศิลา

กลุ่มครกหินอ่างศิลา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและจากผ้า

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและจากผ้า

ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและจากผ้า  

สินค้าโอทอป 6 รายการ