ผู้ผลิตโอทอป ชลบุรี SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

กาแฟ ตราเบนซ์

กาแฟ ตราเบนซ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เมธาพรฟาร์ม

เมธาพรฟาร์ม

ผลิตภัณฑ์จากเห็ด  

สินค้าโอทอป 11 รายการ
บริษัท บี แอด เค 9 จำกัด

บริษัท บี แอด เค 9 จำกัด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปิยะมาศ

ปิยะมาศ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มครกหินอ่างศิลา

กลุ่มครกหินอ่างศิลา

ครกหินอ่างศิลา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
พลอยเงินชลบุรี

พลอยเงินชลบุรี

เครื่องประดับ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กันตยา ผ้าไทย

กันตยา ผ้าไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เปาเหล่ากง

เปาเหล่ากง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท เจริญดีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท เจริญดีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิทยาข้าวกล้อง

วิทยาข้าวกล้อง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ