ผู้ผลิตโอทอป ชัยนาท

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มทำสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์

กลุ่มทำสมุนไพรและศิลปประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล

วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชมกลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน

วิสาหกิจชุมชมกลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน

ผลิตภัณฑ์ไม้กลึง  

สินค้าโอทอป 22 รายการ
กลุ่มผลิตไม้แขวนเสื้อบ้านดอนชงโค

กลุ่มผลิตไม้แขวนเสื้อบ้านดอนชงโค

 

สินค้าโอทอป 27 รายการ
กลุ่มรวมพลคนพอเพียง

กลุ่มรวมพลคนพอเพียง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
 กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

 

สินค้าโอทอป 37 รายการ
กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไส้

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไส้

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากหินอ่อน

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากหินอ่อน

ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มชัยนาทเซรามิค

กลุ่มชัยนาทเซรามิค

 

สินค้าโอทอป 52 รายการ
กลุ่มเนินขามผ้าไทย

กลุ่มเนินขามผ้าไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนพันธ์กะลาไทย

วิสาหกิจชุมชนพันธ์กะลาไทย

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ