ผู้ผลิตโอทอป ชัยภูมิ

ผู้ผลิตโอทอป

ร่ำรวยยำปลาดุกฟู

ร่ำรวยยำปลาดุกฟู

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดเจริญผล

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดเจริญผล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านของฝากดอนละนาม

ร้านของฝากดอนละนาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรา นำเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรา นำเจริญ

เส้นหมี่พร้อมน้ำผัดตราณิศรา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ทิพยวลัย

ทิพยวลัย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ธนาคารภูมิปัญญา สหกรณ์ปศุสัตว์ชัยภูมิ จำกัด

ธนาคารภูมิปัญญา สหกรณ์ปศุสัตว์ชัยภูมิ จำกัด

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบำเหน็จณรงค์

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
ไร่ล่าฝัน

ไร่ล่าฝัน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ