ผู้ผลิตโอทอป ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป

บริษัท รุ่งธนาอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท รุ่งธนาอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

หมึกทอดปรุงรส  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพ่วง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพ่วง

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายดี

กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายดี

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
จีฟี่ คอฟฟี่ jeefee coffee

จีฟี่ คอฟฟี่ jeefee coffee

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัณณากาแฟ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัณณากาแฟ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านดินบากแดง

เครื่องปั้นดินเผาบ้านดินบากแดง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มศิลปะหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านเขาแรด

กลุ่มศิลปะหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านเขาแรด

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
ภิรญาฟักข้าว

ภิรญาฟักข้าว

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกล้วยอบเล็บมือนางท่ามะปริง

กลุ่มกล้วยอบเล็บมือนางท่ามะปริง

 

สินค้าโอทอป 22 รายการ