ผู้ผลิตโอทอป ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป

เห็ดสมุนไพรรสหมูย่างเมืองตรัง

เห็ดสมุนไพรรสหมูย่างเมืองตรัง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กะปิหยงสตาร์

กะปิหยงสตาร์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านบ้านพะยูน

ร้านบ้านพะยูน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง

ลูกหยีแปรรูป  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนนาโยงทอง

วิสาหกิจชุมชนนาโยงทอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
อำนวยฝรั่งแป้นทอง

อำนวยฝรั่งแป้นทอง

ฝรั่งแป้นทอง  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กำไลถมเงิน

กำไลถมเงิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปากแจ่มบาติก (นางบุปผา ศรีคง)

ปากแจ่มบาติก (นางบุปผา ศรีคง)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มปากแจ่มบาติก

กลุ่มปากแจ่มบาติก

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้ อม

กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้ อม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ