ผู้ผลิตโอทอป ตาก กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มงานพัฒนาอาชีพชุมชนวัดเขาแก้ว

กลุ่มงานพัฒนาอาชีพชุมชนวัดเขาแก้ว

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า

กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระเป๋าผ้าทอปากะญอ

กลุ่มกระเป๋าผ้าทอปากะญอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านจันฟอง

ร้านจันฟอง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย

กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มน้ำพริกกุ้ง

กลุ่มน้ำพริกกุ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ข้าวใหม่ม้ง ตราเถ้าแก่เน้ง

ข้าวใหม่ม้ง ตราเถ้าแก่เน้ง

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ