ผู้ผลิตโอทอป ตาก กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มประดิษฐ์ขิงชำร่วยจากการบูร

กลุ่มประดิษฐ์ขิงชำร่วยจากการบูร

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านมะโอโค๊ะ

กลุ่มสตรีบ้านมะโอโค๊ะ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มรวมใจไทยตาก

กลุ่มรวมใจไทยตาก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนเทศบาลเมืองตาก

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนเทศบาลเมืองตาก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มส้มโอช่องแคบ

กลุ่มส้มโอช่องแคบ

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มตรีผลาอบแห้ง

กลุ่มตรีผลาอบแห้ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง

กลุ่มกล้วยอบน้ำผึ้ง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สุรากลั่นชุมชน

สุรากลั่นชุมชน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ