ผู้ผลิตโอทอป ตาก กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมแม่ระมาด

กลุ่มสตรีสหกรณ์นิคมแม่ระมาด

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มศิลปประดิษฐ์

กลุ่มศิลปประดิษฐ์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ 6

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ 6

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์

กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากรากไม้

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากรากไม้

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสานปลาตะเพียน

กลุ่มสานปลาตะเพียน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระบัว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระบัว

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
น้ำส้มเกล็ดหิมะทอง

น้ำส้มเกล็ดหิมะทอง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่าลาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่าลาน

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ