ผู้ผลิตโอทอป ตาก ผู้ผลิตรายเดียว

ผู้ผลิตโอทอป

พลอยเนื้ออ่อนเจียรไนอรณิชา

พลอยเนื้ออ่อนเจียรไนอรณิชา

พลอยเนื้ออ่อนเจียรไน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ร้านพลอยสามสาว

ร้านพลอยสามสาว

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ร้านทิพย์เจมส์

ร้านทิพย์เจมส์

เครื่องประดับอัญมณี และหยก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ทิพวรรณเจมส์

ทิพวรรณเจมส์

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
นำโชคพาณิชย์

นำโชคพาณิชย์

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
อภิชาติเครื่องประดับเงิน

อภิชาติเครื่องประดับเงิน

เครื่องประดับเงิน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สินีรัชต์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

สินีรัชต์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เสื้อเมืองตาก

เสื้อเมืองตาก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าสะพายข้าง

กระเป๋าสะพายข้าง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ