ผู้ผลิตโอทอป ตาก ผู้ผลิตรายเดียว

ผู้ผลิตโอทอป

พีดี เจมส์

พีดี เจมส์

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
จันทร์ทิพย์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

จันทร์ทิพย์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กำไล 12 นักษัตร

กำไล 12 นักษัตร

กำไล 12 นักษัตร  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องประดับเงินและอัญมณี

เครื่องประดับเงินและอัญมณี

เครื่องประดับเงินและอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับหินสี

เครื่องประดับหินสี

เครื่องประดับหินสี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี(เข็มขัดอัญมณีหลากสี)

เครื่องประดับอัญมณี(เข็มขัดอัญมณีหลากสี)

เครื่องประดับอัญมณี(เข็มขัดอัญมณีหลากสี)  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านจรรย์สุดา

ร้านจรรย์สุดา

น้ำพริกกุ้งจรรสุดา  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
จันทร์จิราเครื่องเงินแบบมีลวดลาย

จันทร์จิราเครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ