ผู้ผลิตโอทอป ตาก ผู้ผลิตรายเดียว

ผู้ผลิตโอทอป

วาสนาเครื่องประดับเงินและหินสี

วาสนาเครื่องประดับเงินและหินสี

เครื่องประดับเงินและหินสี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กัลยารัตน์ เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

กัลยารัตน์ เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มณีอุดมทรัพย์

มณีอุดมทรัพย์

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ศุภภาพรรณอัญมณีเจียระไนย

ศุภภาพรรณอัญมณีเจียระไนย

อัญมณีเจียระไนย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มะนาวจรัน

มะนาวจรัน

มะนาว  

สินค้าโอทอป 1 รายการ

ชาสมุนไพรธิดาดอย (โพควีด)  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

สร้อยคออัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
น้ำลูกยอ ตราดอยหลวง

น้ำลูกยอ ตราดอยหลวง

น้ำลูกยอ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ฐิติรัตน์โคมไฟ

ฐิติรัตน์โคมไฟ

โคมไฟหวายประดับมุก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
สวนเห็ดกิติพงศ์

สวนเห็ดกิติพงศ์

ผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ เห็ดต่าง ๆ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
มะม่วงดองพิเศษด้วยน้ำผึ้งลิ้มเค่งฮั้ว

มะม่วงดองพิเศษด้วยน้ำผึ้งลิ้มเค่งฮั้ว

เป็นธุรกิจในครอบครัว ทำในฤดูหน้ามะม่วง โดยจัดจำหน่ายเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดบรรจุถุงมีประมาณ 5 ลูก ขายส่ง 25 บาท ขายปลีก 35 บาท และชนิดบรรจุในขวดโหล ราคาขายส่ง 200 บาท ขายปลีก 250 บาท  

สินค้าโอทอป 2 รายการ