ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ปะใต้

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
อ้อนจันทร์

อ้อนจันทร์

ถั่วสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
พลอยเนื้ออ่อนเจียรไนอรณิชา

พลอยเนื้ออ่อนเจียรไนอรณิชา

พลอยเนื้ออ่อนเจียรไน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
ร้านพลอยสามสาว

ร้านพลอยสามสาว

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
นฤมลเจมส์

นฤมลเจมส์

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านทิพย์เจมส์

ร้านทิพย์เจมส์

เครื่องประดับอัญมณี และหยก  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ทิพวรรณเจมส์

ทิพวรรณเจมส์

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ