ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

ธนิดาเครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย

ธนิดาเครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องประดับเงินมีลวดลาย (คุณสุริยนต์   รักษาเงิน)

เครื่องประดับเงินมีลวดลาย (คุณสุริยนต์ รักษาเงิน)

เครื่องประดับเงินมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (นางจิรพรรณ   ศรีนวล)

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (นางจิรพรรณ ศรีนวล)

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงินเเบบมีลวดลาย (นางทองกล่ำ  รามัญวงศ์)

เครื่องประดับเงินเเบบมีลวดลาย (นางทองกล่ำ รามัญวงศ์)

เครื่องประดับเงินเเบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
จี้ทับทิมปานหทัย

จี้ทับทิมปานหทัย

จี้ทับทิมปานหทัย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อัญมณีประกอบตัวเรือน (นางภารดี   คีรีศรี)

อัญมณีประกอบตัวเรือน (นางภารดี คีรีศรี)

อัญมณีประกอบตัวเรือน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พีดี เจมส์

พีดี เจมส์

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านมะโอโค๊ะ

กลุ่มสตรีบ้านมะโอโค๊ะ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มรวมใจไทยตาก

กลุ่มรวมใจไทยตาก

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เครื่องประดับเงินและอัญมณี (นายนรินทร์โชติ  วงด์ศืรืภาธร)

เครื่องประดับเงินและอัญมณี (นายนรินทร์โชติ วงด์ศืรืภาธร)

เครื่องประดับเงินและอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านผ้าทอสายทอง

ร้านผ้าทอสายทอง

ผ้าถุงทอมือ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ