ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

เคพีเจมส์

เคพีเจมส์

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (นางทิพย์มณี คำบัวไหล)

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (นางทิพย์มณี คำบัวไหล)

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงินเเละอัญมณี (นางวรนุช วงศ์ใหญ่)

เครื่องประดับเงินเเละอัญมณี (นางวรนุช วงศ์ใหญ่)

เครื่องประดับเงินเเละอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี (นางสุนัย  สารจุม)

เครื่องประดับอัญมณี (นางสุนัย สารจุม)

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
จันทร์ทิพย์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

จันทร์ทิพย์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ลาเวนเดอร์เจมส์

ลาเวนเดอร์เจมส์

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนเทศบาลเมืองตาก

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนเทศบาลเมืองตาก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (นางจันทร์  สุขเนียม)

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (นางจันทร์ สุขเนียม)

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงิน (แน่งน้อย)

เครื่องประดับเงิน (แน่งน้อย)

เครื่องประดับเงิน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ที.จิวเวลรี่

ที.จิวเวลรี่

D.I.Y. JEWELRY  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าสตางค์แบบยาวพร้อมพวงกุญแจ

กระเป๋าสตางค์แบบยาวพร้อมพวงกุญแจ

กระเป๋าสตางค์แบบยาวพร้อมพวงกุญแจ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ