ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

ร้านวิธาวดี

ร้านวิธาวดี

เครื่องประดับเงิน  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านขายพลอยแม่สอด

ร้านขายพลอยแม่สอด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านแองจี้เจมส์

ร้านแองจี้เจมส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
นำโชคพาณิชย์

นำโชคพาณิชย์

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
อภิชาติเครื่องประดับเงิน

อภิชาติเครื่องประดับเงิน

เครื่องประดับเงิน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สินีรัชต์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

สินีรัชต์เครื่องเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มงานพัฒนาอาชีพชุมชนวัดเขาแก้ว

กลุ่มงานพัฒนาอาชีพชุมชนวัดเขาแก้ว

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านปิยวรรณผ้าไทย

ร้านปิยวรรณผ้าไทย

เสื้อสูทบุรุษแขนสั้นจากผ้าทอมือ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
เสื้อเมืองตาก

เสื้อเมืองตาก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า

กลุ่มหัตถกรรมงานผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าสะพายข้าง

กระเป๋าสะพายข้าง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มกระเป๋าผ้าทอปากะญอ

กลุ่มกระเป๋าผ้าทอปากะญอ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ