ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินจากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินจากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินจากดินไทย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านจันฟอง

ร้านจันฟอง

 

สินค้าโอทอป 8 รายการ
กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย

กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอดินไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอดินไทย

กรอบรูปดินปั้น  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไม้มงคล

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไม้มงคล

สิ่งประดิษฐ์จากไม้มงคล  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม

กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม

พิมเสนน้ำ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
สบู่สมุนไพร (นางสาวอารีตา มีสาด)

สบู่สมุนไพร (นางสาวอารีตา มีสาด)

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ