ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ประสิทธ์ิศิลา

ประสิทธ์ิศิลา

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มตรีผลาอบแห้งตราวังน้ำผึ้ง

กลุ่มตรีผลาอบแห้งตราวังน้ำผึ้ง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มธูปหอมอัมพัน

กลุ่มธูปหอมอัมพัน

 

สินค้าโอทอป 47 รายการ
บริษัทพืชผักอนามัยจำกัด

บริษัทพืชผักอนามัยจำกัด

แตงแคนตาลูปญี่ปุ่น  

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กล้วยไข่

กล้วยไข่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี (นางยุพิน วรรธนัง)

เครื่องประดับอัญมณี (นางยุพิน วรรธนัง)

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
แหวนอัญมณี

แหวนอัญมณี

แหวนอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ยุวดีเจมส์

ยุวดีเจมส์

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องเงินเเบบมีลวดลาย (เรียงรัตน์)

เครื่องเงินเเบบมีลวดลาย (เรียงรัตน์)

เครื่องเงินเเบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (แสงชัย)

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (แสงชัย)

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เฮม่า เจมส์

เฮม่า เจมส์

เครื่องประดับอัญมณีแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ