ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

กระเป๋า

กระเป๋า

กระเป๋า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กล้วยสุกทอดกรอบ

กล้วยสุกทอดกรอบ

กล้วยสุกทอดกรอบ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระปุกออมสินแบบถังกลม

กระปุกออมสินแบบถังกลม

กระปุกออมสินแบบถังกลม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมเชิงพาณิชย์

กลุ่มทอผ้าไหมเชิงพาณิชย์

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวคำ

วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวคำ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านใหม่

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านใหม่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ขันทองเหลืองลายกระทงสาย

ขันทองเหลืองลายกระทงสาย

ขันทองเหลืองลายกระทงสาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากรากไม้

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากรากไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ