ผู้ผลิตโอทอป ตาก

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดชุมชนวัดดอนแก้ว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดชุมชนวัดดอนแก้ว

ไม้กวาดดอกหญ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระท้อนกวน

กระท้อนกวน

กระท้อนกวน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อัญชนา ลึดเด็ดเค

อัญชนา ลึดเด็ดเค

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มน้ำพริกเกษตรกรบ้านแม่ไข

กลุ่มน้ำพริกเกษตรกรบ้านแม่ไข

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ไส้เมี่ยง

ไส้เมี่ยง

ไส้เมี่ยง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ