ผู้ผลิตโอทอป ตาก SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

อ้อนจันทร์

อ้อนจันทร์

ถั่วสมุนไพร  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
นฤมลเจมส์

นฤมลเจมส์

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ร้านวิธาวดี

ร้านวิธาวดี

เครื่องประดับเงิน  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านขายพลอยแม่สอด

ร้านขายพลอยแม่สอด

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านแองจี้เจมส์

ร้านแองจี้เจมส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านปิยวรรณผ้าไทย

ร้านปิยวรรณผ้าไทย

เสื้อสูทบุรุษแขนสั้นจากผ้าทอมือ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินจากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินจากดินไทย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินจากดินไทย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล

ต้นไม้มงคล  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอดินไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอดินไทย

กรอบรูปดินปั้น  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไม้มงคล

กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไม้มงคล

สิ่งประดิษฐ์จากไม้มงคล  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม

กลุ่มพิมเสนน้ำ-การบูรหอม

พิมเสนน้ำ  

สินค้าโอทอป 3 รายการ