ผู้ผลิตโอทอป ตาก SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

เอคโคบาติกแม่สอด

เอคโคบาติกแม่สอด

เอคโคบาติกแม่สอด  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เครื่องประดับเงินและอัญมณี

เครื่องประดับเงินและอัญมณี

เครื่องประดับเงินและอัญมณี  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
สรวงสุดาเครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย

สรวงสุดาเครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กระเป๋า

กระเป๋า

กระเป๋า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กล้วยสุกทอดกรอบ

กล้วยสุกทอดกรอบ

กล้วยสุกทอดกรอบ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระปุกออมสินแบบถังกลม

กระปุกออมสินแบบถังกลม

กระปุกออมสินแบบถังกลม  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ขันทองเหลืองลายกระทงสาย

ขันทองเหลืองลายกระทงสาย

ขันทองเหลืองลายกระทงสาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดชุมชนวัดดอนแก้ว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดชุมชนวัดดอนแก้ว

ไม้กวาดดอกหญ้า  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระท้อนกวน

กระท้อนกวน

กระท้อนกวน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 1 รายการ