ผู้ผลิตโอทอป ตาก SMEs

ผู้ผลิตโอทอป

จี้ทับทิมปานหทัย

จี้ทับทิมปานหทัย

จี้ทับทิมปานหทัย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อัญมณีประกอบตัวเรือน (นางภารดี   คีรีศรี)

อัญมณีประกอบตัวเรือน (นางภารดี คีรีศรี)

อัญมณีประกอบตัวเรือน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงินและอัญมณี (นายนรินทร์โชติ  วงด์ศืรืภาธร)

เครื่องประดับเงินและอัญมณี (นายนรินทร์โชติ วงด์ศืรืภาธร)

เครื่องประดับเงินและอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านผ้าทอสายทอง

ร้านผ้าทอสายทอง

ผ้าถุงทอมือ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เคพีเจมส์

เคพีเจมส์

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (นางทิพย์มณี คำบัวไหล)

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (นางทิพย์มณี คำบัวไหล)

เครื่องเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงินเเละอัญมณี (นางวรนุช วงศ์ใหญ่)

เครื่องประดับเงินเเละอัญมณี (นางวรนุช วงศ์ใหญ่)

เครื่องประดับเงินเเละอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับอัญมณี (นางสุนัย  สารจุม)

เครื่องประดับอัญมณี (นางสุนัย สารจุม)

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ลาเวนเดอร์เจมส์

ลาเวนเดอร์เจมส์

เครื่องประดับอัญมณี  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (นางจันทร์  สุขเนียม)

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย (นางจันทร์ สุขเนียม)

เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เครื่องประดับเงิน (แน่งน้อย)

เครื่องประดับเงิน (แน่งน้อย)

เครื่องประดับเงิน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ที.จิวเวลรี่

ที.จิวเวลรี่

D.I.Y. JEWELRY  

สินค้าโอทอป 1 รายการ