ผู้ผลิตโอทอป นครนายก

ผู้ผลิตโอทอป

farmer House บ้านชาวนา

farmer House บ้านชาวนา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านบานกระทุ่ม

กลุ่มสตรีบ้านบานกระทุ่ม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ผลไม้ลอยแก้วครูนฤมล

ผลไม้ลอยแก้วครูนฤมล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเสาวรส

กลุ่มเสาวรส

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

แสตนอเนกประสงค์  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พลายทอง

พลายทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
โขน (นางสาวกรรณิการ์  ศรีวิจารณ์)

โขน (นางสาวกรรณิการ์ ศรีวิจารณ์)

สบู่  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง

กลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง

 

สินค้าโอทอป 34 รายการ
มิตรใหม่ฟาร์ม

มิตรใหม่ฟาร์ม

มูลไส้เดือนแท้ 100%  

สินค้าโอทอป 7 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านวังยายฉิม

สบู่ถ่านไม้ไผ่  

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์

กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ