ผู้ผลิตโอทอป นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างซ้าย

กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างซ้าย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผักปลอดสารพิษ

กลุ่มผักปลอดสารพิษ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ต่อแอนด์ตั๊กมาร์เก็ตติ้ง

ต่อแอนด์ตั๊กมาร์เก็ตติ้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มลูกหยีสามรสแม่เอื้อนคีรีวง

กลุ่มลูกหยีสามรสแม่เอื้อนคีรีวง

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยาม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เจริญสุรากลั่นชุมชน

เจริญสุรากลั่นชุมชน

สุรากลั่นชุมชน  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
วิสาหกิจชุมชนรสชนะ

วิสาหกิจชุมชนรสชนะ

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้ตำบลทางพูน

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังแท้ตำบลทางพูน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง

กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ยาเลบูติก

ยาเลบูติก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อาภรณ์เครื่องเงิน

อาภรณ์เครื่องเงิน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ