ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มจักสานไม้ไผ่และก้านลานบ้านสันติสุข

กลุ่มจักสานไม้ไผ่และก้านลานบ้านสันติสุข

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว

กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 23 รายการ
กลุ่มแสงชัชวาลย์

กลุ่มแสงชัชวาลย์

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มไม้เสริมมงคล

กลุ่มไม้เสริมมงคล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดเขา

วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดเขา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน

กลุ่มแม่บ้านวังซ่าน

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ