ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ

วิสาหกิจชุมชนบ้านบางเดื่อ

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มข้าวซ้อมมือ  นายบุญลือ  นุชมา

กลุ่มข้าวซ้อมมือ นายบุญลือ นุชมา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรเก้าคุ้ง

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรเกยไชย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรเกยไชย

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มสุธาสินี

กลุ่มสุธาสินี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านจิกใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านจิกใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เชวงเรือโบราณ

เชวงเรือโบราณ

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาโทม้าขาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาโทม้าขาว

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 26 รายการ
กลุ่มร่วมสมัยหัตถกรรมหนังไทย

กลุ่มร่วมสมัยหัตถกรรมหนังไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ