ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนธาราทิพย์ บี โปรดักส์

วิสาหกิจชุมชนธาราทิพย์ บี โปรดักส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลอง

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มทอเสื่อกกชุมตาบง หมู่ที่ 8

กลุ่มทอเสื่อกกชุมตาบง หมู่ที่ 8

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มจินตนา

กลุ่มจินตนา

 

สินค้าโอทอป 15 รายการ
จักสานตะกร้าหวาย

จักสานตะกร้าหวาย

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มแจกันไม้กลึง

กลุ่มแจกันไม้กลึง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มสตรีเย็บผ้า

กลุ่มสตรีเย็บผ้า

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งยอ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป่งยอ

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มข้าวพื้นเมือง

กลุ่มข้าวพื้นเมือง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ