ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ
กลุ่มเกษตรกรขนมไทยเพชรนภา

กลุ่มเกษตรกรขนมไทยเพชรนภา

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มจักสานตำบลกลางแดด

กลุ่มจักสานตำบลกลางแดด

 

สินค้าโอทอป 12 รายการ
กลุ่มกันเพชรบ้านละคร

กลุ่มกันเพชรบ้านละคร

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มไม้เสริมมงคล

กลุ่มไม้เสริมมงคล

 

สินค้าโอทอป 10 รายการ
กลุ่มร่มเกล้าหัตถกรรม

กลุ่มร่มเกล้าหัตถกรรม

 

สินค้าโอทอป 39 รายการ
กลุ่มสมุนไพรไวน์กระชายดำตำบลบางตาหงาย

กลุ่มสมุนไพรไวน์กระชายดำตำบลบางตาหงาย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวถนน

กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวถนน

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มยาหม่องดำสูตรโบราณ

กลุ่มยาหม่องดำสูตรโบราณ

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกเผาบ้านเกยไชย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกเผาบ้านเกยไชย

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ