ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มอาชีพทอมือย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มอาชีพทอมือย้อมสีธรรมชาติ

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มเสื้อสำเร็จรูปเก่งวิทยา

กลุ่มเสื้อสำเร็จรูปเก่งวิทยา

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มทำขนมทองม้วนบ้านหนองปลาย

กลุ่มทำขนมทองม้วนบ้านหนองปลาย

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มเกษตรกรปลูกแคนตาลูป

กลุ่มเกษตรกรปลูกแคนตาลูป

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มสตรีบ้านไร่

กลุ่มสตรีบ้านไร่

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวแหลม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวแหลม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพนมรอก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพนมรอก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเนินใหม่

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเนินใหม่

 

สินค้าโอทอป 14 รายการ
กลุ่มเปลไทย

กลุ่มเปลไทย

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มถักเปลเกลียวหนัง

กลุ่มถักเปลเกลียวหนัง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

 

สินค้าโอทอป 9 รายการ