ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ กลุ่มผู้ผลิตโอทอป

ผู้ผลิตโอทอป

วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ญี่ปุ่นชุมชนเกาะยม

วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ญี่ปุ่นชุมชนเกาะยม

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
กลุ่มประดิษฐ์โพธิ์เงินโพธิ์ทอง

กลุ่มประดิษฐ์โพธิ์เงินโพธิ์ทอง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
กลุ่มผลิตรองเท้าเด็กเขาจั๊กจั่นหนึ่ง

กลุ่มผลิตรองเท้าเด็กเขาจั๊กจั่นหนึ่ง

 

สินค้าโอทอป 22 รายการ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง

 

สินค้าโอทอป 13 รายการ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านถนนโค้ง

กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านถนนโค้ง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านอาจารย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านอาจารย์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านข้าวหลามสันคู

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านข้าวหลามสันคู

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้านหนองไกร

กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้านหนองไกร

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มหนังสติ๊ก

กลุ่มหนังสติ๊ก

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแปลง

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองแปลง

 

สินค้าโอทอป 6 รายการ
ข้าวแตนน้ำแตงโมแม่ทิพย์

ข้าวแตนน้ำแตงโมแม่ทิพย์

 

สินค้าโอทอป 3 รายการ