ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ ผู้ผลิตรายเดียว

ผู้ผลิตโอทอป

ข้าวคลุกกะปิ

ข้าวคลุกกะปิ

ข้าวคลุกกะปิ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อสำเร็จรูปแม่วงก์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อสำเร็จรูปแม่วงก์

เสื้อผ้าสำเร็จรูป  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
เต้าหู้นมสดเจ๊ตี่

เต้าหู้นมสดเจ๊ตี่

เต้าหู้นมสดเจ๊ตี่  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านเปรมสมบัติเภสัช

ร้านเปรมสมบัติเภสัช

ยาบรรเทาริสีดวงทวารแม่กรึง  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ร้านขนมอร่อย (คุณอู๊ด)

ร้านขนมอร่อย (คุณอู๊ด)

ขนมโมจิ  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านกระยาสารทแม่สวิง

ร้านกระยาสารทแม่สวิง

โมจิแม่สวิง  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
ร้านขนมโมจิหิมะ

ร้านขนมโมจิหิมะ

ขนมโมจิ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กระยาสารทแม่สมจิตร

กระยาสารทแม่สมจิตร

กระยาสารท  

สินค้าโอทอป 8 รายการ
ผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์จากเศษไม้แปรรูป

ผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์จากเศษไม้แปรรูป

รับทำสินค้าตามรูปแบบของผู้สั่งทำ และออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเสนอแก่ลูกค้า เช่น กล่องใส่เครื่องประดับ กรอบรูป ตะเกียบไม้ กล่องดินสอ กล่องแว่นตา ฯลฯ  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ปลาร้าจ่าวิรัช

ปลาร้าจ่าวิรัช

ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าหลน น้ำพริกปลาร้า สูตรดั้งเดิม กลิ่นหอม อร่อย ถูกหลักอนามัย  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ทำผานพวง ผานบุก ใบมีดดันหน้าดิน ใช้ในการดินเดน เพื่อเตรียมพร้อมในการเพาะปลูก  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
อุตสาหกรรมทำมีด

อุตสาหกรรมทำมีด

ดำเนินการผลิตตั้งแต่ มีด,เหรียญ,เคียว,จอบ,ฯลฯ โดยราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป  

สินค้าโอทอป 1 รายการ