ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์ ผู้ผลิตรายเดียว

ผู้ผลิตโอทอป

ศรีสง่า

ศรีสง่า

ขนมเปี๊ยะประเภทต่าง ๆ คือ ไส้หวาน, ทุเรียนไข่เค็ม, ถั่ว และไส้ไข่เค็มกล่องเล็กราคา 25 บาท กล่องใหญ่ 50 บาท นอกจากนี้ยังมีขนมกระหรี่พัฟฟ์ ราคากล่องละ 30 บาท  

สินค้าโอทอป 2 รายการ
พงษ์ภะเดิมคอนกรีต

พงษ์ภะเดิมคอนกรีต

ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอิฐบล็อก และอิฐแดง ซึ่งอิฐบล็อกผลิตได้ 10,000 ก้อน/เดือน จำหน่ายในราคา 2.70 บาท/ก้อน ส่วนอิฐแดงผลิตได้ 100,000 ก้อน รารา 3.50 บาท/ก้อน  

สินค้าโอทอป 1 รายการ
ฟาร์มไก่ชนศรีอุดมฟาร์ม

ฟาร์มไก่ชนศรีอุดมฟาร์ม

จำหน่ายไก่ชน - เชิงอนุรักษ์ ขายเป็นตัวเป็นไก่สวยงาม - เชิงพาณิชย์ ขายไก่ชนฝีมือดี ตีเก่ง สีสวย - ขายเป็นเนื้อไก่ชำแหละแช่เย็น  

สินค้าโอทอป 0 รายการ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้

ธุรกิจ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ไม้อื่น ๆ ตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ของผู้สั่งผลิต  

สินค้าโอทอป 1 รายการ