ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า

 

สินค้าโอทอป 7 รายการ
กลุ่มจักสานไม้ไผ่และก้านลานบ้านสันติสุข

กลุ่มจักสานไม้ไผ่และก้านลานบ้านสันติสุข

 

สินค้าโอทอป 5 รายการ
เปลญวนกัญญา

เปลญวนกัญญา

เปลญวน  

สินค้าโอทอป 3 รายการ
กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว

กลุ่มแกะสลักไม้มงคล กระดูกสัตว์ กะลามะพร้าว

 

สินค้าโอทอป 23 รายการ
ฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์

ฟาร์มนกกระจอกเทศนครสวรรค์

เครื่องใช้จากหนังนกกระจอกเทศ เช่น กระเป๋าสตางค์ เข็มขัด ฯลฯ  

สินค้าโอทอป 48 รายการ
เครื่องหนังแฮนด์เมดและบ้านทรงไทยจำลอง

เครื่องหนังแฮนด์เมดและบ้านทรงไทยจำลอง

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มแสงชัชวาลย์

กลุ่มแสงชัชวาลย์

 

สินค้าโอทอป 11 รายการ
กลุ่มไม้เสริมมงคล

กลุ่มไม้เสริมมงคล

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
พรรณปรียาพร

พรรณปรียาพร

 

สินค้าโอทอป 2 รายการ
แปรรูปสมุนไพรพรพงษ์

แปรรูปสมุนไพรพรพงษ์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดเขา

วิสาหกิจชุมชนบ้านวัดเขา

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ