ผู้ผลิตโอทอป นครสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป

กลุ่มสุธาสินี

กลุ่มสุธาสินี

 

สินค้าโอทอป 4 รายการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านจิกใหญ่

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านจิกใหญ่

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
เชวงเรือโบราณ

เชวงเรือโบราณ

 

สินค้าโอทอป 16 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดเฟรช

ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดเฟรช

น้ำมะนาวน้ำหอม น้ำว่านกาบหอยมะนาว และผักปลอดสารพิษ  

สินค้าโอทอป 17 รายการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาโทม้าขาว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสาโทม้าขาว

 

สินค้าโอทอป 0 รายการ
กลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

กลุ่มรักษ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 

สินค้าโอทอป 26 รายการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเขาแหลม

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเขาแหลม

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
กลุ่มร่วมสมัยหัตถกรรมหนังไทย

กลุ่มร่วมสมัยหัตถกรรมหนังไทย

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
วิสาหกิจชุมชนธาราทิพย์ บี โปรดักส์

วิสาหกิจชุมชนธาราทิพย์ บี โปรดักส์

 

สินค้าโอทอป 1 รายการ
หมูฝอยกรอบ โกเนียร

หมูฝอยกรอบ โกเนียร

หมูฝอยกรอบ โกเนียร  

สินค้าโอทอป 2 รายการ